bayee_kiddman

bayee_kiddman

等級3
我是 bayee_kiddman
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 8 年11 個月
經常出沒在 銅鑼灣 / 尖沙咀 / 旺角
赤鱲角 工作
青衣 居住
成為首位寫食評會員
4
會員推介次數
18
熱門食評
更多
基本上唔接受 walk-in客, 擺明想吊高嚟賣, 從外面望入去,餐廳...
平時食譚仔大辣,湯底當清湯飲嘅我,今日就遇到挑戰啦! 其實今次...
匯豐信用卡 67 折優惠吸引下, 一家大細嚟咗食自助午餐! 基本上...
最新推介食評
更多
基本上唔接受 walk-in客, 擺明想吊高嚟賣, 從外面望入去,餐廳...
Top