Handsome XO

Handsome XO

等級4
肥肥家族出名鍾意食,個個身形都有番咁上吓,而XO仔家中排行最細,故此別號為「小肥」。親友們愛周圍試食,深知小弟節儉,唔捨得食,所以好多時都會請埋單身o既小肥,嘻嘻,咁你地話我係咪口福不淺呢?!
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 8 年7 個月
經常出沒在 中環 / 銅鑼灣 / 灣仔
灣仔 工作
成為首位寫食評會員
72
會員推介次數
4694
編輯推介數目
79
熱門食評
更多
契妹週末喺網上見到「小甜谷」剛於銅鑼灣新開咗間分店,眼見Open...
中秋過後好快又到大閘蟹季節,四周圍都會聽到「九月圓臍十月尖」,...
ABC表弟喺家中排行可能係最細,但品味卻可稱得上為全屋人貴中之...
最新推介食評
更多
C兄週末將從此被困,記得小師弟四月壽辰,所以就襯週二晚未太忙時...
今年生月,大肥爸爸先請咗小肥去美加遊玩,返港後即由甜心兒接棒,...
近年因為工作忙碌、出差,總是沒有好好為四月先生準備生...
最新讚好相片
更多
Top