Handsome XO

Handsome XO

等級4
肥肥家族出名鍾意食,個個身形都有番咁上吓,而XO仔家中排行最細,故此別號為「小肥」。親友們愛周圍試食,深知小弟節儉,唔捨得食,所以好多時都會請埋單身o既小肥,嘻嘻,咁你地話我係咪口福不淺呢?!
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 8 年4 個月
經常出沒在 中環 / 銅鑼灣 / 灣仔
灣仔 工作
成為首位寫食評會員
71
會員推介次數
4468
編輯推介數目
78
熱門食評
更多
契妹週末喺網上見到「小甜谷」剛於銅鑼灣新開咗間分店,眼見Open...
中秋過後好快又到大閘蟹季節,四周圍都會聽到「九月圓臍十月尖」,...
ABC表弟喺家中排行可能係最細,但品味卻可稱得上為全屋人貴中之...
最新推介食評
更多
細佬玩咗成個幾禮拜都未能成功為公司換腦,週四朝早終於投降,要招...
公司換緊新電腦,除咗遇上各大小問題,晚晚仲要邊玩OT,邊唱陳百...
為咗要為小姪兒購買比卡超,週一專登約同尖咀通契妹陪伴遠赴K11濕...
最新讚好相片
更多
Top