samba_pang

samba_pang

等級1
我是 samba_pang
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 12 年3 個月
經常出沒在 屯門 / 青衣 / 荃灣
大角咀 工作
屯門 居住
會員推介次數
1
熱門食評
更多
是日師父大壽包了場,一行十人去了這新店試試少見的鐵板燒 店子裏...
最新相片
更多
關注中 (1)
更多
Top