redapry

redapry

等級1
我是 redapry
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 7 年1 個月
經常出沒在 中環 / 尖沙咀 / 沙田
會員推介次數
1
熱門食評
更多
第一篇OPENRICE的食評,決定寫半島28樓的奢華美食體驗。 ...
喜歡這裏的setting, 中午來這裏食午餐,可以享受埋陽光透過玻璃窗...
用openrice 訂咗位,坐下時看親手寫的歡迎卡,都幾sweet. 服務員...
最新推介食評
更多
今日同同事一齊放12點 難得嚟到沙田我哋一於喺沙田搵飯食! ...
※本文以用餐當日的環境、服務和食物質素為準,口味亦因人而異,文...
行街熱到流晒汗,有得試食 frozen yogurt,原來係新開張。試左一啖...
最新讚好相片
更多
Top