bwongg

bwongg

等級1
我是 bwongg
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 2 年3 個月
會員推介次數
3
熱門食評
更多
平日 lunch食,得幾張檯好少人,所以唔知點解可以上得咁慢。😪有...
第一篇食評,係喺廁所度打.... 平貴唔係重點,重點係d野食唔乾...
最新相片
更多
最新讚好相片
更多
關注中 (1)
更多
Top