TinaTin7210

TinaTin7210

等級1
我是 TinaTin7210
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 8 年3 個月
最新推介食評
更多
呢間甜品店成日都會推出新產品 最近就出左個全日輕食自選三文治套...
諗住求其係搵間cafe坐低,飲杯咖啡食件蛋糕,就腳入左呢間。 我同...
最新讚好相片
更多
粉絲 (1)
更多
Top