Koey_1211

Koey_1211

等級1
我是 Koey_1211
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 6 年3 個月
最新推介食評
更多
嬲到坐係間舖打食評,明明叫一隻雞,出到黎擺明唔足一隻都算啦,塊...
Top