Fat Sze Sze

Fat Sze Sze

等級1
我是 Fat Sze Sze
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 8 年11 個月
最新推介食評
更多
食完lunch見唔係好飽, 就去平時會幫襯吓買豆漿ge天天~ 見到有人...
一家人很久沒吃四川菜(全家嗜辣,因返工冇時間去國內食所以專登去...
印象中一年前,也曾來過吃這「桃花源」這間米芝蓮小館,幾項菜式...
最新讚好相片
更多
關注中 (2)
更多
粉絲 (1)
更多
Top