ningtse

ningtse

等級1
我是 ningtse
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 9 年11 個月
熱門食評
更多
全場得3個waitress & waiter, 3位都淨係掛住傾計, 舉極手都...
Top