ivan04

ivan04

等級2
我是 ivan04
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 12 年5 個月
會員推介次數
4
熱門食評
更多
呢間經朋友介紹,先知道有間新開既日式串燒店(店主話開左3個幾月...
今次叫左香辣豆花江團魚; 鮮青椒青江魚! 魚烤得香,但個人覺得...
今年結婚週年選左呢一間西班牙餐廳試下 點左 1。 青檸香辣凍...
最新推介食評
更多
呢間經朋友介紹,先知道有間新開既日式串燒店(店主話開左3個幾月...
最新讚好相片
更多
關注中 (1)
更多
Top