kenji wong

kenji wong

等級1
我是 kenji wong
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 10 年
熱門食評
更多
我今日食完係屋企附近買左杯朱古力泡沬珍珠奶茶, 同平時係旺角食開...
最新相片
更多
Top