Phyllis Chung

Phyllis Chung

等級1
我是 Phyllis Chung
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 14 年8 個月
熱門食評
更多
入到去時大概5時半,冇人.環境不錯,二人坐四人位.侍應立刻問要...
一早在open rice 訂桌有9折,以為好抵. 早2日已來電confirm book...
關注中 (1)
更多
Top