sinpingkeung

sinpingkeung

等級3
我是 sinpingkeung
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 6 年9 個月
成為首位寫食評會員
1
會員推介次數
14
熱門食評
更多
今日在這裏午膳,約2:00到,人不多,即時有位。 地方很闊落,算...
咁快又年初四,今日去將軍澳拜年,吃完晚飯吹完水,又10點了,諗住...
朋友介紹左好多次去食,話扒餐好抵,今日終於去試下,下午大约2:...
最新推介食評
更多
大概7-8年前,慕名嚟食深水埗食過一次維記,然後就沒有然後。今...
琴晚一家大細 一行四個大人三個小朋友去百樂酒店食buffet 因為五...
月頭終於跟好友們吃了期待已久的私房菜東煮友喜,原本三月的酒局聚...
Top