qq921

qq921

等級1
我是 qq921
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 11 年5 個月
最新推介食評
更多
聖誕節想出下街食野,諗爆頭食咩之際,決定試下好多人話正平民dd既...
食過四,五次,午餐,晚餐,今次食午餐buffet,有好多款凍海鮮,蝦...
最新讚好相片
更多
關注中 (1)
更多
Top