Doro ><

Doro ><

等級2
我是 Doro ><
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 13 年6 個月
經常出沒在 銅鑼灣 / 旺角 / 佐敦
紅磡 工作
油麻地 居住
會員推介次數
8
熱門食評
更多
今日下就三點幾,一個人去食午餐。 入座無問題,坐低之後發現人手...
服務態度好好 ! 我遲左無哂出面的位,安排左 yamm 的位置比我。...
好耐無來又一城分店,剛好今日要派手信所以選擇尼到食晏。 對上個...
最新推介食評
更多
這家店剛好就在我租的房子旁邊,今早醒來想找點東西吃的時候,就看...
非常之難得咁好嘅心情,細佬佢話落班之後可以車我去食我最中意個烤...
:日本產和牛上牛排肉(鹽燒)Prime Karubi $205 :牛舌(鹽燒...
最新讚好相片
更多
關注中 (1)
更多
Top