Novem Hung

Novem Hung

等級1
我是 Novem Hung
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 11 年2 個月
經常出沒在 觀塘 / 將軍澳
將軍澳 工作
觀塘 居住
熱門食評
更多
一入去坐 就見到2條友整緊糯米滋 咁諗住新鮮就叫返個啦 點知落...
最新相片
更多
最新推介食評
更多
服務態度唔好,野食又麻麻 首先其實咩事,接應人一開始態度已經...
51黃金週,諗住懲罰黃店,點知名過於實。幫襯一次就夠。 話明...
服務態度極惡劣,可以鬧返個客轉頭。欽敬!事源一入到去都坐滿人所...
最新讚好相片
更多
關注中 (1)
更多
Top