rain0102

rain0102

等級2
喜歡周圍找野食!無論平野貴野都會試!喜歡分享美食!好多朋友搵唔到邊度有好野食都搵我介紹ga !
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 11 年5 個月
會員推介次數
2
熱門食評
更多
星期天的下午,甘啱係旺角附近想找一個比較清淨的環境坐下睇下書re...
一早起來找食!最喜歡來到John Choy cafe , 有多逹四十款的咖啡...
星期六的夜晚在尖沙咀找食都會有一定的難度。朋友想食壽司,行下行...
最新讚好相片
更多
Top