Tungwai

Tungwai

等級2
我是 Tungwai
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 14 年4 個月
經常出沒在 屯門 / 荃灣
九龍塘 工作
屯門 居住
會員推介次數
2
熱門食評
更多
聽朋友講,屯門新墟開左間專門食蕃茄o既食店,成日想話去試下,點...
今次係我第一次食日式放題,心情有d緊張。由於我同老婆用餐後有野...
由於位處food court,因此唔洗等位,不過要搵位。 我經常都有幫襯...
關注中 (2)
更多
Top