The Musicbox Grill House & Bar

72
3
0
等級4
191
0
2021-04-07 576 瀏覽
由於疫情好轉,咁我就同朋友一齊嚟到銅鑼灣去尋找優質嘅食物, 咁朋友其實喺上網到 搵到呢間餐廳,咁反正又未試過,咁就去試下啦,入邊嘅格局我覺得都ok,乾乾淨淨而且入面都算幾多人,咁我哋可以放膽去試。咁我地叫左以下食品:New England Clam Chowder: 咁我地叫左個餐湯黎飲,個餐湯就係就周打蜆湯黎,個餐湯真係充滿驚喜,因為其實有蜆肉喺個湯入面,飲起上嚟都幾新鮮,所以我覺得呢個餐湯真係幾好飲。BUFFALO wings: 雞翼整得非常出色,因為buffalo雞翼佢唔係好似某一啲餐廳咁整到好spicy, 呢間雞翼有少少辣辣地。好有外國buffalo wing 的水準。Baby back ribs half: 其實我覺得佢最值得讚嘅就係骨同肉之間係非常易分離,佢個汁我覺得都幾入味,另外佢份量都夠兩個人。我幾欣賞個秘製醬汁,個汁好入味,而且豬肋骨都算幾多肉 。正! 另外佢個洋蔥圈都唔錯,不過如果可以畀多少少嘅話就更加好。Fish and chips: 最後尾我覺得呢個魚先係主角,因為佢真係用咗差唔多成條魚去炸, 而且你會見到啲魚皮喺入面,再加上佢個魚肉真係幾滑,我覺得嗰條魚應該係
更多
由於疫情好轉,咁我就同朋友一齊嚟到銅鑼灣去尋找優質嘅食物, 咁朋友其實喺上網到 搵到呢間餐廳,咁反正又未試過,咁就去試下啦,入邊嘅格局我覺得都ok,乾乾淨淨而且入面都算幾多人,咁我哋可以放膽去試。咁我地叫左以下食品:

New England Clam Chowder: 咁我地叫左個餐湯黎飲,個餐湯就係就周打蜆湯黎,個餐湯真係充滿驚喜,因為其實有蜆肉喺個湯入面,飲起上嚟都幾新鮮,所以我覺得呢個餐湯真係幾好飲。

0 瀏覽
0 讚好
0 留言


0 瀏覽
0 讚好
0 留言


BUFFALO wings: 雞翼整得非常出色,因為buffalo雞翼佢唔係好似某一啲餐廳咁整到好spicy, 呢間雞翼有少少辣辣地。好有外國buffalo wing 的水準。

2 瀏覽
0 讚好
0 留言


Baby back ribs half: 其實我覺得佢最值得讚嘅就係骨同肉之間係非常易分離,佢個汁我覺得都幾入味,另外佢份量都夠兩個人。我幾欣賞個秘製醬汁,個汁好入味,而且豬肋骨都算幾多肉 。正! 另外佢個洋蔥圈都唔錯,不過如果可以畀多少少嘅話就更加好。

1 瀏覽
1 讚好
0 留言


0 瀏覽
0 讚好
0 留言


Fish and chips: 最後尾我覺得呢個魚先係主角,因為佢真係用咗差唔多成條魚去炸, 而且你會見到啲魚皮喺入面,再加上佢個魚肉真係幾滑,我覺得嗰條魚應該係石斑啲肉咁彈牙。 絕對有我之前喺london食個fish and chip個風味, 呢個我覺得一定要試。

1 瀏覽
0 讚好
0 留言


0 瀏覽
0 讚好
0 留言


0 瀏覽
0 讚好
0 留言


0 瀏覽
0 讚好
0 留言


最後我同朋友飲埋杯 Mocktail 就閃人啦,我覺得呢間餐廳都幾特別,我自己就推介佢個fish and chips,因為我喺香港都冇乜點食過呢個風味嘅fish and chips,大家行開呢頭可以試下。
(以上食評乃用戶個人意見 , 並不代表OpenRice之觀點。)
張貼
評分
味道
環境
服務
衛生
抵食
用餐途徑
堂食
推介美食
  • Fishandchips