Selina Leung

Selina Leung

等級4
本人移居美國38年,有一半以上時間從事飧飲業. 09'年回流香港. 全職吃喝玩樂! 食物喜好甚廣! 小至街頭小食大至六星食府都在本人範圍之內.
訊息
上載相片
睇相搵食App
OpenSnap
  • 毋須打字,睇相搵食
  • 個人化收藏,毋須浪費時間搜尋
  • 根據菜式評分來尋找餐廳
Top