ktgnicola

ktgnicola

等級4
📮ktgnicola@yahoo.com.hk 每日起身第一樣諗嘅就係 今日食咩好? 乜都想食 乜都想試 為食人一個😆
訊息
上載相片
此食家在香港及鄰近地區暫未有讚好的相片
睇相搵食App
OpenSnap
  • 毋須打字,睇相搵食
  • 個人化收藏,毋須浪費時間搜尋
  • 根據菜式評分來尋找餐廳
Top