patfish521

patfish521

等級4
深受一位同事在開飯喇!內是位殿堂食家的影響之下,便開始努力寫食評,今天P牌的我,希望將來會成位一位成功的食家。
訊息
上載相片
睇相搵食App
OpenSnap
  • 毋須打字,睇相搵食
  • 個人化收藏,毋須浪費時間搜尋
  • 根據菜式評分來尋找餐廳
Top