kent1012

kent1012

等級4
一名愛玩愛食的Kidult,愛寫食評亦愛分享,歡迎指教!
Facebook專頁:www.facebook.com/KenTxFoodShare
訊息
上載相片
睇相搵食App
OpenSnap
  • 毋須打字,睇相搵食
  • 個人化收藏,毋須浪費時間搜尋
  • 根據菜式評分來尋找餐廳
Top