Youandme

Youandme

等級1
我是 Youandme
訊息
正顯示第 11 位 (共 1 位食家)
排序:
篩選條件
清除所有
ChungYanyan4313
約左美女朋友食lunch,我話想食湯粉麵/米線濕下口,唔想食飯,所以佢就帶咗我去佢公司附近嘅ben哥米線度食嘢 呢度有午市套餐價錢都幾優惠,仲有嘢飲包埋添 美女朋友話呢度嘅麻辣湯底好出色,不過我就唔食辣,所以試下佢哋個小鍋米線先 呢度最特別嘅係可以揀普通米線或者係五色米線,兩款米線既價錢係一樣架 而且呢度都有...
Top