cindy_ting_ting

cindy_ting_ting

等級4
ᴄɪɴᴄɪɴ_ᴘɪɢɢʏ foodie。。work hard play hard。。 愛吃喝玩樂。。愛分享好東西。。愛試新事物 好就要讚。。唔好當然要彈。。 ig: https://www.instagram.com/cincin_piggy
訊息
正顯示第 12 位 (共 2 位食家)
排序:
篩選條件
清除所有
lankiman6330
眼前既事物,既然無一樣會係地久天長,自然要珍惜 每個機會發揮你既專長。呢間「鋿晶館」正正演釋 點樣默默建立一個自家製點心品牌,點樣逐步俾人睇起, 佢地師傅係日本東京富麗華任職多年,回流香港 亦擁有多方面經驗,值得respect。👇🏻 📌風 味 小 食 -  ▪️ 百花炸釀蟹箝 - $58/3隻 ▪️ 咱家脆皮蝦多...
GloriaNg5778
對不起!此食家在香港及鄰近地區暫未有食評。
Top