cindy_ting_ting

cindy_ting_ting

等級4
ᴄɪɴᴄɪɴ_ᴘɪɢɢʏ foodie。。work hard play hard。。 愛吃喝玩樂。。愛分享好東西。。愛試新事物 好就要讚。。唔好當然要彈。。 ig: https://www.instagram.com/cincin_piggy
訊息
正顯示第 12 位 (共 2 位食家)
排序:
篩選條件
清除所有
GloriaNg5778
對不起!此食家在香港及鄰近地區暫未有食評。
lankiman6330
人性主要分兩種,善與惡,代表住極端又強烈既對比, 而辣就川菜裡面其中一樣面向。人既陰暗面都有七原罪啦, 而四川菜就有呢七種味道,以酸、甜、、鹹、麻、苦、辣、香, 集七家之大成,互補不足,平衡利弊。👇 📌雞 煲 -   ▪️ 胡 椒 豬 肚 雞 煲 - $168  ▫️ 黎得呢到除左水煮就係呢個「胡椒豬肚·雞煲...
Top