Shinchan1993

Shinchan1993

等級4
Email: shinchaneateateat@gmail.com 我係野原新之助,最鐘意同靚姐姐食大餐,最好就食埋Tiramisu🤣。 主要喺以下地方出沒: 紅磡/黃埔💚深水埗/長沙灣❤️西營盤/上環/銅鑼灣💙,亦都會留意邊到有用餐優惠…
訊息
此食家在香港及鄰近地區暫未有留言。
留言給此食家
在此輸入你的留言
Top