Kawa-e

Kawa-e

等級1
好食嘅嘢、未食過嘅嘢,我都想食,不過最怕D碗筷有清潔劑味,同D侍應惡死。
訊息
正顯示第 11 個 (共 1 個在香港及鄰近地區的留言)
此食家在香港及鄰近地區暫未有留言。
留言給此食家
在此輸入你的留言
Top