applehoneyhk

applehoneyhk

等級4
食物好味與否純屬個人化、唔好單憑內文與相片,信吓自己嘅直覺、荷包係自己,眼珠都係自己,分享純屬個人喜歡食同影。。。
訊息
正顯示第 115 個 (共 45 個在香港及鄰近地區的留言)
此食家在香港及鄰近地區暫未有留言。
留言給此食家
在此輸入你的留言
Top