wingwingman

wingwingman

等級4
我最鍾意周圍搵好野食,價錢平當然最好,但係貴嘅都OK,因為每年都總會有幾個日子係要去食得貴少少架嘛~~
係咪…… ^.^
訊息
正顯示第 11 個 (共 1 個在香港及鄰近地區的留言)
此食家在香港及鄰近地區暫未有留言。
留言給此食家
在此輸入你的留言
Top