jadejyb

jadejyb

等級2
灰姑娘最愛吃好西😍😍😍😍
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 8 年3 個月
會員推介次數
2
熱門食評
更多
我哋都好守承諾, 19號,係呢一日快閃限定嘅五折,我哋睇完戲就下...
今日無無聊聊,突然之間又口痕,第一時間就諗到就係打邊爐,之後我...
琴日公司食季度飯,原本係食第二間嘅,不過有一晚我同我老公食完呢...
最新推介食評
更多
我哋都好守承諾, 19號,係呢一日快閃限定嘅五折,我哋睇完戲就下...
Top