PPPUPU

PPPUPU

等級3
我是 PPPUPU
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 13 年5 個月
經常出沒在 尖沙咀
尖沙咀 工作
屯門 居住
成為首位寫食評會員
1
會員推介次數
3
編輯推介數目
1
熱門食評
更多
好好彩有機會入嚟迪士尼觀禮 新人安排咗親友喺晶荷軒到食午餐 其...
由於同行好朋友知道我哋鍾意食牛扒同埋佢哋鍾意食薯條😂😂😂...
見天氣咁好又舒服 即刻安排下食個靚lunch之後去見客❤️捐窿捐...
最新推介食評
更多
在中環想找一間特色餐廳,這年會第一時間想起大館!大館的歷史性...
Top