chan248

chan248

等級1
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 6 年7 個月
熱門食評
更多
好耐冇食,行過荃灣要串魚蛋。 戴住口罩都特登停低去買。 滿心期...
只剩下失望 在外留學,經常想起呢間嘅味道。食左起碼8,9年,...
本身大愛酸辣米線。食開嘅星林居不復當年勇。唯有繼續覓尋另外一間...
最新相片
更多
最新讚好相片
更多
Top