Katrina-Yu

Katrina-Yu

等級4
我是 Katrina-Yu
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 12 年4 個月
經常出沒在 銅鑼灣 / 尖沙咀 / 旺角
旺角 居住
最鍾意
蒙古菜 / 京川滬 / 泰國菜 / 日本菜 / 粥品 / 咖喱 / 火鍋 / 辣嘢 / 中菜館 / 大牌檔 / 酒樓
成為首位寫食評會員
5
會員推介次數
51
編輯推介數目
4
熱門食評
更多
上個禮拜睇到蘋果日報介紹九龍城廣場開咗一間叫蒲鍋日式燒烤,有和...
上個星期五下午,公司offsite meeting,地點喺銅鑼灣...所以我一...
之前見過有傳媒介紹過,咁啱呢日去開深水埗,就揾揾呢間台灣麵線試...
最新推介食評
更多
📍 膳心小館 📍 牛頭角 • 彩霞道55號彩頤居地舖⁣ 「你...
約咗幾位好耐冇見嘅朋友仔食lunch,雖然個胃唔多舒服,不過都係要...
上星期四晚同行共七人去食晚飯,老細發牌,所以實在唔知佢order啲...
最新讚好相片
更多
Top