Oii_26618

Oii_26618

等級3
我是 Oii_26618
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 1 個月
成為首位寫食評會員
1
會員推介次數
1
熱門食評
更多
去九龍城廣場行街買嘢, 行到攰又口渴想搵啲嘢飲, 見到一間台式...
今日我去深水埗行街買電話, 行到攰又肚餓諗住食啲嘢, 見到非常...
今日去v walk行街買嘢, 行到攰又肚餓, 見到有台式“茶木”餐廳...
粉絲 (1)
更多
Top