eatwithvivian2020
我是 eatwithvivian2020
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 8 個月
編輯推介數目
1
熱門食評
更多
蝦豬餅係我地入黎大澳其中一樣一早bookmark定ge小食, 我地星期...
無錯一d都唔誇張, 對我黎講呢個沙翁真係「驚為天人」! 可能本...
當日係同男朋友的週年紀念日,當然想食好少少啦😁 係男朋友的推...
Top