namtsang2004

namtsang2004

等級1
我是 namtsang2004
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 1 年1 個月
熱門食評
更多
叫左個味噌x 麵,同抹茶咖啡。野食普普通通,綠茶咖綠茶味唔夠,份...
Top