guccib

guccib

等級4
我是 guccib
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 2 年2 個月
成為首位寫食評會員
1
會員推介次數
12
熱門食評
更多
經朋友介紹去咗呢一間比較隱蔽少少但係地理位置好好嘅私房菜,就係...
好少覺得串燒餐廳難食:因為只要落得夠多調味香料嘅話通常都幾好,...
香港實在開得太多珍珠奶茶店,台灣引入幾多有好多間,點解開咗好耐...
最新推介食評
更多
好少覺得串燒餐廳難食:因為只要落得夠多調味香料嘅話通常都幾好,...
Top