loklok12378

loklok12378

等級4
電郵:loktungf750@gmail.com
大眾點評A/C name: Lv 5
TripAdvisor A/C name: LV 6
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 1 年7 個月
經常出沒在 灣仔 / 長沙灣 / 沙田
中環 工作
成為首位寫食評會員
13
會員推介次數
128
熱門食評
更多
上社交網站睇到新X期介紹 LADY M既奶茶味會再次發售,味食...
放假之後有後遺症,一直HOLIDAY MOOD,想食好西延長我...
係附近番工,約左朋友仔去演藝學院睇劇,近近地就搵左呢間平時食拉...
最新推介食評
更多
呢日同呀媽嚟開葵廣行街同掃街前,都搵返碗麵食下填一填個肚先。如...
在鬧市中都可以約朋友BBQ, 位於油麻地京士柏衛理道, 昨晚我...
喺佐敦仲有30零40蚊嘅下午茶 ,今日行街行夜咗,見到呢間下午茶咁抵...
最新讚好相片
更多
Top