janehc

janehc

等級2
建築系開胃妹🤤食味道又食環境🥳
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 2 年3 個月
會員推介次數
19
編輯推介數目
1
熱門食評
更多
小小背景💭 神經餵飼前身只係白紙工作室(一個混合文青空間)的...
大概是附近讀書成長的情意,油麻地於我而言有種療癒力量,就似是秘...
成班朋友每個月會食餐大槪$500的晚飯見識下 來港插旗就一年的D...
最新推介食評
更多
澳洲牛奶創於1970年,興旺48年了,早過了銀禧,邁向金禧(2020年)...
由第一次黎神經 已經好喜歡 裝修簡潔得黎又有點心思 入去就可...
見好評多,第一次來食,侍應人少,食客走了半小時,都冇人收拾,印...
Top