eatfigurebigmove
我是 eatfigurebigmove
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 1 年11 個月
會員推介次數
7
編輯推介數目
1
熱門食評
更多
First thing first: * 我食過全香港最抵食嘅任食火鍋,無加一...
曾經聽過群記清湯腩係全香港最好味嘅清湯腩,一直被咁洗腦,今次就...
我好鍾意飲酸奶,但香港既選擇一直都唔多,所以次次同班姊妹上深圳...
最新推介食評
更多
First thing first: * 我食過全香港最抵食嘅任食火鍋,無加一...
最新讚好相片
更多
Top