E.I

E.I

等級6
感覺「開飯喇」的審查食評編輯準則越來越難捉摸,我擔心我在「開飯喇」將來的日子越來越不長久,將來的路越來越難走……
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 2 年6 個月
成為首位寫食評會員
32
會員推介次數
4170
編輯推介數目
58
熱門食評
更多
在我的印象中的「梳乎厘」和「鬆餅」,兩款食品都好像是由外國開發...
上一篇食評我曾經提及,星期日晚我在光顧韓國烤雞餐廳「Goxxne C...
或許是我近年的目光,都被轉移集中於韓國菜,所以忽然好像淡忘了日...
最新推介食評
更多
屯門麵店唔少,但好食嘅一隻手數得晒,位於虹橋嘅新興麵家冇三甲都...
呢間甜品店舊年年底見有人介紹過,而書籤低,喺附近食完晚飯見唔係...
藝人踩過界開餐廳,已經唔係新聞,La Mer Restaurant & Lou...
最新讚好相片
更多
Top