mikechan9527

mikechan9527

等級4
EMAIL 📧: m41219@gmail.com
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 4 年7 個月
成為首位寫食評會員
1
會員推介次數
86
熱門食評
更多
差唔多成2年冇黎長洲,唔知由幾時開始每逢假日長洲就迫到瀨屎 醒...
見到m記又有新野就更係試下,今次就係堂食,試下好無味 點餐:梳...
每次去完IKEA必定係度食埋個飯先走 一黎平,二黎幾好味 今次...
最新推介食評
更多
迷信嘅小妹去完廟街睇完相之後,就同朋友去睇下附近有啲咩食 行下...
Top