Yammie〝心兒

Yammie〝心兒

等級2
吃到老,玩到老^ ^
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 14 年5 個月
沙田 居住
會員推介次數
57
熱門食評
更多
遲了一個多月才打的食評,因為想了很久還是覺得該記錄下來。 先多...
個日行黎行去都唔知食咩好-3- 結果揀左呢間...玩就幾好玩啦,...
今日寶貝放假,就同寶貝試新野先... 一入場....聞到濃濃既...S...
最新推介食評
更多
港島區的餐廳選擇何其多,不同檔次的各國美食,米芝蓮星級餐廳都應...
很久已沒有在OR寫食評了,因整個月比較煩忙,現在才有空在這裡償...
關注中 (1)
更多
Top