Wilson CK Lo

Wilson CK Lo

等級4
Live to Eat : )
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 8 年3 個月
成為首位寫食評會員
13
會員推介次數
519
編輯推介數目
12
熱門食評
更多
以銅鑼灣區的鐵板燒來說,本身較偏愛和三昧,但發覺其水準有明顯下...
短期暫未有計劃重遊京都,唯有到此一嚐懷石料理以慰思念之苦。 灘...
拜讀了多篇水月食評後,對其菜式賣相及設計心思,頓生仰慕,再查詢...
最新推介食評
更多
這間優雅的法式餐廳藏身於灣仔星街斜路頂,打卡指數極高📸全餐廳...
Maison es並唔係走超高檔嘅路線,餐廳嘅氣氛較為casual,而菜式更...
靚女舞友七月壽辰,限聚令一放寬XO仔就好有心地請佢食佢最愛嘅蟹...
關注中 (2)
更多
Top