Wilson CK Lo

Wilson CK Lo

等級4
Live to Eat : )
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 7 年9 個月
成為首位寫食評會員
13
會員推介次數
515
編輯推介數目
12
熱門食評
更多
以銅鑼灣區的鐵板燒來說,本身較偏愛和三昧,但發覺其水準有明顯下...
短期暫未有計劃重遊京都,唯有到此一嚐懷石料理以慰思念之苦。 灘...
拜讀了多篇水月食評後,對其菜式賣相及設計心思,頓生仰慕,再查詢...
最新推介食評
更多
作為一個片皮鴨控,好慶幸可以食到欣圖軒既片皮鴨。 食過Mott 32...
世事難料,連食都冇預期,每次想去好些地方都即慶,每次想來,都爆...
返到來香港都好少食西餐 因為喺外國成日食🙈 不過今次有specia...
關注中 (2)
更多
Top