yuchiro

yuchiro

等級4
自從家人進軍餐飲業,對於餐飲業的辛酸變得包容了,也變得更喜歡外吃到處試試,記錄著自己的飲食日誌。
puyo1412@gmail.com
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 9 年8 個月
經常出沒在 尖沙咀 / 旺角 / 觀塘
荃灣 工作
元朗 居住
成為首位寫食評會員
49
會員推介次數
2215
熱門食評
更多
端午節的假期,一家人出左荃灣行下街,之後去左食潮州野,非一般打...
陽光普照嘅中午出左黎銅鑼灣行街,順便黎食埋個午餐先。同朋友黎左...
同朋友出黎食飯,打算黎呢區食甜品,但之前食左晚飯先,揀左喺附近...
最新推介食評
更多
市道低迷 , 就更加要多些出街食飯 , 助長下本土經濟 , 要助長本...
今日去到 旺角-廣華街 出名 "黃到爆金" 的 阿木台灣麵...
忽然想食 Souffle Pancakes 梳乎厘班戟 .... 於是就去 葵...
最新讚好相片
更多
Top