happywong

happywong

等級4
得了一種不吃會死掉的病 ✧٩(ˊᗜˋ*)و
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 10 年7 個月
經常出沒在 尖沙咀 / 葵芳 / 荃灣
荃灣 居住
成為首位寫食評會員
1
會員推介次數
42
編輯推介數目
1
熱門食評
更多
一位難求既大名鼎鼎餐廳, 幸運地遇到個機會黎食到, 真係人生一...
好耐之前,活壽司仲有好多分店時, 我就同我男朋友成日去食, 果...
葵芳不嬲多野食,多野行, 加上好近我屋企,成日去, 本身都無特...
最新推介食評
更多
比TROLLEY吸引,因為幾年前係Fortnum & Mason試過餐車...
2大2小嘅生日聚餐~ 去門口已經見到好多人等緊位 好彩一早...
唔想得罪任何人 , 但諗落實在好搞笑 .... 因為每次見到印度餐...
最新讚好相片
更多
Top