ktgnicola

ktgnicola

等級4
📮ktgnicola@yahoo.com.hk 每日起身第一樣諗嘅就係 今日食咩好? 乜都想食 乜都想試 為食人一個😆
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 11 年
成為首位寫食評會員
1
會員推介次數
6
熱門食評
更多
公司喺附近 想食餐好啲嘅日本嘢 通常都會嚟呢間 認真今時今日29...
因為限聚令關係 冇得一大班人去酒樓食飯慶祝生日 但想搞得好好睇...
喺尖沙咀食完飯 想搵間食個甜品為晚餐劃上完美句號 上網見到呢...
最新推介食評
更多
公司喺附近 想食餐好啲嘅日本嘢 通常都會嚟呢間 認真今時今日29...
關注中 (2)
更多
Top