ami_ron

ami_ron

等級2
周圍覓食的一對月巴族小情侶
email: ami_ron@hotmail.com
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 9 年9 個月
會員推介次數
5
編輯推介數目
1
熱門食評
更多
之前食過旺角相當似既丼飯餐廳,聽朋友介紹爆丼丼性價比更高,於是...
早前聽朋友介紹101的涮涮鍋十分抵食,其後我已經食過幾次。 平時...
食完大榮華,經朋友帶路之下黎左轉左鋪位既佳記(B仔)。 當面人...
關注中 (2)
更多
Top