ami_ron

ami_ron

等級2
周圍覓食的一對月巴族小情侶
email: ami_ron@hotmail.com
訊息
我的動態
welcome
對不起!你在香港及鄰近地區暫未有我的動態
關於
已加入開飯 10 年9 個月
會員推介次數
9
編輯推介數目
1
熱門食評
更多
之前食過旺角相當似既丼飯餐廳,聽朋友介紹爆丼丼性價比更高,於是...
是日小女子生日,搵餐廳慶祝既時候見到呢間餐廳長期佔據排行榜之列...
早前聽朋友介紹101的涮涮鍋十分抵食,其後我已經食過幾次。 平時...
最新讚好相片
更多
關注中 (2)
更多
Top